Rädda liv med hjälp av hjärtstartaren

Traditionellt har hjärtstartare så som Zoll AED Plus som du kan läsa mer om här använts enbart av läkarkåren. De användes i ambulanser och på akuten. I dag har användningsområdena för defibrillatorer vuxit till att möta de kritiska behoven hos de som råkar ut för hjärtinfarkt. 

Denna förändring i bruk kom till största delen till efter att studier visade att mer än hälften av alla hjärtinfarkt eller plötsliga hjärtstopp inträffade hemma. En hjärtinfarkt är när en oregelbunden hjärtrytm eller flimmer förekommer. Hjärtstartaren används för att chocka hjärtat tillbaka till att slå i normal takt.

Defibrillatorer och särskilt modeller som Zoll AED Plus​​ och AED 3 är inte längre så svåra att använda. Utbildad professionell medicinsk personal behövs inte längre för att bistå en människa som till exempel har fått en hjärtattack. En stöt avges genom elektroderna på patientens bröstkorg. Denna elektriska ström skapar en kramp i hjärtmuskeln för att avsluta flimmer.

En hjärtdefibrillator måste användas omedelbart när en person lider av en hjärtattack. Medan HLR kan behövas om offret slutar andas, är defibrillatorn helt avgörande för att hålla p​ersonen vid liv. Defibrillatorn bedömer personens tillstånd. Det kommer att tala om för användaren att gå vidare med defibrillatorn. Eller kommer den att fastställa att en chock inte är genomförbar. 

Säkerhetsåtgärderna är inbyggda i moderna defibrillatorer så som i Zoll AED Plus​​ modellerna. Som med alla enheter, är olyckor möjliga. Du vill inte oavsiktligt chockera dig själv eller någon annan i närheten av offret. Se till att ingen rör offret, inklusive dig, innan administrering av en stöt med hjärtstartare sker.

Läs mer →

Invest in a mobile shower stretcher from TR Equipment

​With a shower stretcher you have more options and more possibilities as a caretaker to assist your patient with their hygiene. And that's without putting you at risk for work-related injuries that otherwise can come with heavy lifting and stress. But which shower stretcher should you get? The best suggestion would be to get a bariatric shower trolley from TR Equipment which has a plenty of stretcher space that which leaves plenty of room for body space and helps makes transporting the patient both safer and more comfortable for both parties. 

Since its mobile you'll have less to worry about when it comes to lifting and moving the patient and the proven low cost of ownership from TR Equipment's products ensures that you'll get your money's worth, partly thanks to how long their products can last. Getting one from TR Equipment is ​an economic investment that will help ease the burden on caretakers as well as making patient handling safer.

Multitude of uses

A shower stretcher can be immensely helpful and used various things, not just showering. The ones from TR Equipment can also be used for changing clothes, nursing and treating a person. Thanks to the design, the stretchers from TR Equipment has a low cost of ownership that offers great control and safety.

 They of course have more than just shower stretchers too if you're on the lookout for other products related to patient hygiene, such as mobile patient lifts, bathtubs and shower chairs to help make cleaning patients both easier and dignified.​

Läs mer →

Van racking systems for productive utility vehicles

Van racking is an important section of van storage systems. Putting van racks in your car or truck, both internal and external racks can greatly allow you to make additional space and storage capacity, thus giving you more space to put your working materials. The machine of vehicle racking can allow you to organize your space for storing, especially on the interior. This way, you can avoid having a disorganized and cluttered workspace. It is easier to accomplish high work productivity if the workspace is extremely organized and in order. Investing on roof racks and van accessories is an effective way to boost the productivity of one’s work.

You can find different varieties of racks that you could pick from that are readily available available in the market today. You can find auto roof racks, tube carriers and van side racks that you need to use for the vehicle. Depending on your storage needs and the weight capacity of your car or truck, you can look at other van shelving options, which range from the fundamental to the complex systems so you could have an even more productive workspace. You can be free to select any type of shelving system or racking for the utility vehicle, provided that they are suitable to your storage needs and capacity.

Raise your vehicle’s carrying capacity!

Van racking can also raise your vehicle’s carrying capacity, thus allowing for a more efficient and productive van. You can attach van roof bars on your car or truck so it can hold longer ladders. Strong roof racks are effective to use when the van needs to transport heavy loads and equipment.
Van racks are very helpful if you have an electricity vehicle. Various shelving systems can allow you to be more organized, thus giving more productivity and efficiency on your quality of work.

Jimmy one of our online article writers, that is a member of our research team who’ve searched the web to get the most relevant informative data on the main topic of van racks highly recommend that you visit the website of the company WorkSystem in UK. There you will find very good products at the very best prices when it comes to van shelving, racks and more!

Läs mer →

OVK besiktning för inomhusmiljö

Att inomhusklimatet och luftkvaliteten är viktiga i hemmet är något som de flesta är väl medvetna om. Vår inomhusmiljö i hemmet och på arbetsplatsen påverkar inte bara trivsel utan även också vår hälsa. Det finns alltså flera anledningar till att kvaliteten på vår miljö inomhus är något som man bör bry sig om.

Det är därför inte konstigt att det sedan många år finns inskrivet i plan- och bygglagen att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK eller OVK besiktning vanligen kallad) bör utföras i alla inomhusmiljöer. Framförallt i människors hemmiljöer, alltså bostäder, är detta särskilt betonat i den nämnda lagen.

Här nedan kan du läsa om hur en obligatorisk ventilationskontroll går till och vad syftet med en sådan egentligen är. Dessutom kan du förhoppningsvis förstå varför en så kallad OVK är viktig.

Så går en OVK besiktning till:

En OVK är en typ av kontroll av funktionen i fastighetens, lokalens eller bostadens ventilation. När man genomför en sådan får man en tydlig bild av kvaliteten på inomhusklimatet gällande tillförseln av friskluft, temperatur samt ”friskhet” i fastighetens struktur. Det är med andra ord att jämföra med en besiktning av bil. Det finns en del skillnader mellan olika utförare av dessa besiktningar, men eftersom alla måste rätta sig efter tidigare nämnda lag är det viktigast att jämföra OVK besiktning pris när man söker en aktör för att genomföra en OVK.

Man bör komma ihåg att en god inomhusmiljö inte bara är en garanti för trivsel och hälsa, utan även något som är reglerat enligt lag. Därmed är det också extra viktigt att hitta pålitlig och erfaren utförare av OVK.

Läs mer →

Vad är Google optimering?

Det är nog väldigt få människor idag som inte dagligen använder en sökmotor, vanligen Google, för att söka upp information. Hur går det till när du får de resultat du får på första sidan? Varför visas vissa sidor före andra? Svaret ligger delvis i Google optimering. Företag världen över vet nu att de är beroende av Googleträffar för att få kunder och inkomster. Därför använder man sig av olika tekniker för att hamna högre upp bland Googles sökresultat. Det är inte ofta man bläddrar igenom många sidor när man söker något!

Man kan använda sig av olika tekniker för att bli mer populär i Googles sökningar. Dessa kallas också för SEO, som står för search engine optimisation. Kanske är det intressant att veta precis hur detta går till?

Hur fungerar Google optimering?

Det finns olika sätt att göra Google optimering. Huvudsakligen handlar det om on page och off page metoder, samt satellitsidor. Off page innebär att man ökar antalet länkar online som leder till ens sida. Detta gör att sidan enligt sökmotorerna får högre relevans. Man kan exempelvis sprida länkarna på sociala medier, eller skapa blogginlägg med syfte att infoga länkarna.
On page betyder att man anpassar sidan i sig för att öka relevansen för vissa sökord. Man använder dessa frekvent på sidan, och ser till att göra det högt upp. Det är också smart att anpassa semantiken på sin sida, ett annat sätt att öka relevansen.

Satellitsidor innebär webbsidor som skapas i syfte att gynna en annan webbsidas plats i Googlesökningar. Det är viktigt att domännamnet är väldigt relevant för den sida man vill gynna. Exempel på satellitsidor, ett domännamn skulle kunna vara kraftfulladatorer.se, om man vill dra trafik till sin e-shop som säljer datorer.

Läs mer →

Hjälp dina kunder genom wayfinding

Skyltar och vägvisningar är något som aldrig kommer bli gammalt eller dö ut. Trots att det numera finns mobiler med kartor och vägvisning så behövs det fortfarande skyltar. Det kan vara för offentliga områden som sjukhus, shoppingcenter eller andra ytor där det rör sig en stor folkmassa varje dag.
För att en skylt ska uppfylla sitt syfte krävs det att den är tydlig både i text och motiv. Det är även viktigt att den är placerad rätt för att omgivningen ska kunna se skylten. Genom att ha tydliga skyltar med bra budskap förenklas resan och upplevelsen blir positiv för besökaren. Det är ett effektivt och lättsamt sätt för att öka tryggheten och ge områden en gästvänlig atmosfär. Gör det bästa för besökare och omgivningen genom att skaffa wayfinding för ett snyggare och säkrare område.

Wayfinding är eftertraktat i 45 länder runt om i världen.

Skyltarna är tillverkade i företagets tillverkningsanläggning som ligger i Danmark, där ligger även huvudkontoret för den europeiska marknaden. Anläggningen är unik i tillverkningsbranschen då strävan är att kunna erbjuda de högsta miljöstandarderna i världen. Företaget är verksam i hela 45 länder runt om i världen varav högkvarteret finns i Storbritannien. Det är i högkvarteret som alla projekt samordnas.

Du som kund kan få den perfekta skylten för wayfinding just som du vill ha den, då material och designer anpassas efter projektet. För att få veta mer om just wayfinding kontaktar du kontoret antingen på telefonnummer: +46 8 549 011 11 som gäller i Sverige eller internationellt: +46 8 549 011 11. Det går även bra att maila dina funderingar till info@modulexsverige.se. Du kan även fylla i ett kontaktformulär och sen bli uppringt.

Läs mer →

Arbetsbord som är lämpbart inom industri och verkstad

Ett arbetsbord som införskaffas till industrin ska vara robust och tåligt. Det är ett utmärkt hjälpmedel inom verkstaden och industrin för arbetarna så att tunga lyft inte ska behöva göras. Borden hjälper inte bara för att frakta saker utan även när montering och paketering ska utföras på arbetsplatsen.

Det finns olika modeller och varianter där priset skiljer sig något från varje arbetsbord. Ju fler önskemål och ju större arbetsbord till industrin som önskas desto mer i pris blir det för hela paketet. Tidigare kunde inte arbetsgivaren erbjuda sina arbetare i industrin den här typen av arbetsbord. Det förekom många tunga lyft som ledde till många skador hos de anställda. Numera har det underlättat en hel del för arbetarna att hålla sig ifrån de olika skadorna, då arbetsborden är till en stor hjälp.

Arbetsborden som används i industrin

Det finns en rad olika modeller när det kommer till arbetsbord som kan användas inom industrin. Idag finns det bord som kan köpas på enbart hjul, till något mer flexibla lösningar som består av skivor, stativ och påbyggnader. För att inhandlar arbetsbord industri görs detta lämpligast genom att kontakta ett kompetent företag som kan möta ens krav vad gäller stabila samt säkra industrimöbler.

Det finns allt från höj-, fasta- och sänkbara bord samt en rad olika tillbehör som kan köpas till arbetsbordet såsom verktygstavlor, påbyggnadsramar, hyllor och backskenor. Flera företag tillverkar idag arbetsbord som kan användas inom industrin, vilka är helt automatiserade och består av ett visionssystem. Det här systemet ser exempelvis var skruvar automatiskt ska skruvas in på en beslagsskena som finns på ett PVC-fönster. Det finns en rad olika modeller där arbetsbord består av hela sammansättningscykeln på både dörrar och fönster. I allt från aluminium, PVC och trä, både manuella, halvautomatiska och helautomatiska typer.

Läs mer →

Triphala pulver kan köpas online

Thriphala pulverPulvret är en blandning av tre olika frukter som alla kan hittas i Indien. Frukterna som heter Amalaki (Emblica Officinalis), Bibhitaki (Terminalia chebula) och Haritaki (Terminalia bellerica) brukar vid framställningen torkas och blandas ihop (1/3 av varje frukt) för att kunna tillverka pulvret. Det är mycket känt för att hjälpa till om man har drabbats av en trög matsmältning eller om man behöver hjälp med tarmrörelserna.

Triphala är idag en av de viktigaste preparaten inom ayurvediska, då pulvret hjälper till att balansera effekten på matsmältningen samt dess förmåga att på så sätt främja regelbundenheten och renheten för matsmältningssystemet. Det finns många användningsområden och ytterligare ett är att det lindrar förstoppning. Triphala pulver har en mild verkan, kan användas under en längre tid och ger på så sätt ett resultat i form av en djupt rengörande effekt. När det skrivs att det går på djupet avses att det tränger ”djupare” in i kroppen och frigör de gifter som finns på fördjupade nivåer i kroppen.

Hur ska triphala pulvret användas?

Ett rekommenderat intag av triphala pulver är 1/2 tesked om dagen. Gradvis kan denna dos utökas upp till 1,5 tesked per dag vid behov, men detta bör inte överskridas. Pulvret ska helst tas på kvällen cirka en halvtimme före läggdags. Vaknar du lätt på nätterna för toalettbesök, ska det helst drickas på morgonen.

Det ska drickas på fastande mage, minst en timme efter att man har ätit mat. Triphala pulver brukar traditionellt drickas som te. Pulvret tillsätts i hett vatten, varpå man rör om i det heta vattnet med en sked och låter lösningen svalna. När detta har skett kan blandningen drickas. Smaken på pulvret är väldigt bittert och inom ayurvedan anses pulvret vara ett ”startskott” som redan vid första tillfället ser till att kroppen börjar reagera.

Läs mer →

Handla nya däck Linköping till bra priser

Bilar är någonting som används frekvent i vardagen och som man ibland tar för givet att de ska fungera. Med mycket annat som pågår runt omkring vardagslivet blir det ibland så att bilen glöms bort. Den behöver service, renovering, eller byte av däck. Det sistnämnda är någonting som oftast kommer i skymundan för att man kanske inte alltid ser att det behövs byten av dem. Det kanske endast krävs en hjulinställning för att allt ska fungera igen.

Alla kanske inte har plats för förvaring av sina däck. Du kan få hjälp hos en firma som arbetar med däck i Linköping med allt som rör däck såsom förvaring, balansering, fälgar, renovering med mera. Få en helhetssyn på vad din bil egentligen behöver och vilken typ av däck som du ska välja för att uppnå bästa möjliga resultat. Vänd dig till någon av firmorna som saluför däck Linköping, så får du hjälp.

Service av däcken är viktigt.

Service är viktigt för att bilen ska hålla länge och fungera bra. Bilen körs oftast i alla väder såsom snö, regn, storm och alla underlag. Detta gör att däcken slits oerhört mycket och behöver lite renovering för att kunna upprätthålla säkerheten. Ibland kan det endast behövas utföras lite hjulinställning eller balansering som minskar slitaget på däcken och förbättrar styrningen.

Du kan enkelt svänga in och byta dina däck i Linköping om du är i närheten eller boka tid genom hemsidan. Både telefonnummer och e-postadresser till anställda hittar du på hemsidan. Du får även ta del av kampanjer och erbjudanden. För bokning bör du skaffa dig ett konto hos någon firma som kan däck i Linköping. Du kan då gå in och boka tid direkt på deras hemsida.

Läs mer →

Påbudsskyltar för en säker arbetsmiljö

När man ska skapa en trygg och säker arbetsmiljö är det viktigt att man tänker på alla delar för att det ska bli en så säker miljö för alla som möjligt. Då är påbudsskyltar arbetsmiljö något som man absolut inte får missa för att viktig information alltid ska vara tillgänglig och lätt att förstå för de som vistas i lokalerna och miljön som ni har ansvar för. Hos Brandservice Syd kan du hitta aktuella och kvalitativa påbudsskyltar samt förbudsskyltar för att smidigt och enkelt kunna sätta upp relevant information och varningar för att det alltid ska vara lätt att förstå vad som gäller inom varje område.

Hos Brandservice Syd tillverkar man endast skyltar i hög kvalitet som håller aktuell standard, de är alltid lätta att förstå med bilder och text för att ingen ska kunna misstolka budskapet. Deras förbudsskyltar och påbudsskyltar är självklart alltid aktuella och på deras hemsida kan du alltid göra en beställning för att ni också ska ha all viktig information tydligt uppmarkerad inom er arbetsmiljö.

Beställ påbudsskyltar för arbetsmiljö

Det är otroligt smidigt att du snabbt och enkelt kan surfa in på www.brandservicesyd.se för att göra din beställning av påbudsskyltar, i deras sortiment hittar du allt som kan behövas för en säker och trygg arbetsmiljö och det är därför smidigt att kunna göra en komplett beställning och garanterat alltid få en bra produkt levererad för ett riktigt schysst pris.

Så för att aldrig ta några risker är det viktigt att alla har relevant information, så se till att den finns tillgänglig för alla som vistas i er arbetsmiljö och köp de påbudsskyltar som ni behöver hos Brandservice Syd, ni kommer garanterat att bli nöjda med såväl kvalitet som utseende och pris, ett bra köp helt enkelt som kommer att öka säkerheten markant för alla på er arbetsplats.

Läs mer →